portfolio_loga_asperger

OPIS PROJEKTU

Wykonanie loga dla portalu asperger-wsparcie.pl. Koncepcja loga oparta na misji portalu usprawniającego komunikację pomiędzy, z reguły, dziećmi z zespołem aspergera a dorosłymi: rodzicami i nauczycielami. Podstawą wspólnego porozumienia jest zrozumienie obu stron, empatia, szacunek i cierpliwość.
Bądź na bieżąco: